üritused
üritused    fidonet    brainwave    kontakt    ©®
BBSummer
  BBSummer '91
  BBSummer
       '92-'01

  BBSummer '02
BBWinter
BBZoo
BBKookimine
BBDegusteerimine
BBVeteranid
BBBasket

BBSummer on igasuvine arvuti- ja telekommunikatsioonihuviliste mitmepäevane kokkutulek. BBSummerid on toimunud alates 1991. aastast, igal suvel erinevas Eestimaa paigas.


Internet peaks olema kõigile üksipulgi arusaadavaks tehtud süsteem. Aga juba enne seda, kui Internet Eestisse jõudis, olid olemas mitmed võimalused arvutite (ja seega ka arvutikasutajate) vahel elektrooniliseks ja automatiseeritud info vahetamiseks. Tuntuimateks sellisteks süsteemideks olid BBS-arvutid ja FidoNeti võrk, mis omavahelises koostöös võimaldavad arvuti ja modemiga varustatud inimesel suhelda küllaltki kiirelt teiste inimestega mistahes maakera punktis - vahetada kirju, faile ja muud infot.

Aasta pärast BBS-ide laiema kasutuse algust Eestis ehk siis 1991. aasta talveks-kevadeks võtsid mõned Eesti FidoNeti aktiivsemad eestvedajad nõuks 1991. aasta suvel korraldada kahepäevase kokkutuleku. Vääna-Tugamanni ilmus 56 osavõtjat ning seega võis lugeda esimese BBSummeri edukalt kordaläinuks. Esimese BBSummeri tagasiside korraldajatele osavõtjatelt oli ühene - sarnane üritus peaks jätkuma. Osavõtjad leidsid, et BBSummmeri jututoad ning spordivõistlused olid hea võimalus ühendada meeldivas seltskonnas lõõgastumine kasuliku ja huvitava info vahetamisega.

1995. aastal, kui toimus 5. BBSummer, laienes oluliselt osavõtjate ring internetikasutajate näol. Samuti sai võimalikuks BBSummerit teadvustada laiemale huviliste ringile kui varasemalt tänu Interneti laialdastele võimalustele. Sellest ajast alate ei seostata BBSummeri nime enam ainult BBS- ja FidoNeti maailmaga.

Sellel kokkutulekul osalevad aktiivsed Interneti kasutajad, arvutivõrkude ja telekommunikatsiooni alal tegutsevad spetsialistid ja asjahuvilised noored. BBSummeri osalejate hulgast võib tänapäeval leida igas vanuses kooliõpilasi, arvuti- ja muude erialade üliõpilasi, firmade IT spetsialiste ja juhte - seega nii suurte kogemustega spetsialiste kui ka kogemusteta algajaid. BBSummer on andnud võimaluse kogemuste vahetamiseks erineva teadmiste taseme ja kogemuste pagasiga inimeste vahel. BBSummer on leidnud ka rahvusvahelist kõlapinda.

BBSummer toimub tavaliselt suurematest linnadest eemal, vabas looduses, osalejad elavad enamasti telkides. Korraldajate poolt tagatakse vajalikud olmetingimused.

BBSummeri raames organiseeritud üritused jagunevad kaheks — jututoad ning meelelahutusüritused. Igal BBSummeril on oma üldine teema, mis aitab koondada antud aasta jututoad ühise nimetaja alla. Jututeemade valikul lähtume põhimõttest, et iga osaleja leiaks endale kuulamiseks või kaasamõtlemiseks-rääkimiseks midagi huvipakkuvat. Meelelahutusüritused pakuvad päevasel ajal jututubadele taustaks lõõgastust võimalusega võistelda mittetraditsioonilistel spordialadel ning õhtul saab tantsida ja kuulata muusikat.

Esimese BBSummeri korraldamise ja läbiviimise kulud kaeti täielikult osavõtutasudega. Teise BBSummeri läbiviimist toetas noor arvutifirma MicroLink, kes nägi BBSummeris eelkõige sobivat kohta oma toodetele reklaami tegemiseks ning värske tööjõu otsimiseks. Praeguseks on BBSummeri mastaabid ja kvaliteet kasvanud sedavõrd, et kõigi kulude katmine osavõtutasudega ei ole reaalne. Sponsorid saavad Summeril esineda ja jaotada reklaammaterjale, suhelda osalejatega väiksemas ringis või päris nelja silma all. Spetsiaalsele kuulutustulbale saab välja panna teateid vabadest töökohtadest, koostöösoovidest. Loomulikult on BBSummer koht, kus sponsorfirma saab ka edukalt teha kitsale sihtgrupile suunatud reklaami või lobby-tööd võ korraldada seminare.

BBSummerit korraldavad vabatahtlikud aktiivsed noored, kes koonduvad BB Ürituste MTÜ nime alla. Korraldajate ring on läbi aastate erinev, tänu sellele on iga BBSummer parajalt omanäoline.

Aeg toob kaasa muudatusi. BBSide ja Fidoneti kõrvale tuli Internet. Ometigi ei ole arvuti- ja telekommunikatsioonihuviline muutunud ja vajab aeg-ajalt puhkust tehnikaga ümbritsetud keskkonnast. BBSummer pakubki võimaluse kohtuda ja puhata koos teiste huvilistega tehnikavabas õhkkonnas.

© 1995-2017 Tarmo Mamers. All rights reserved.