üritused
üritused    fidonet    brainwave    kontakt    ©®
BBSummer
BBWinter
BBZoo
BBKookimine
BBDegusteerimine
BBVeteranid
BBBasket

Siit lehtedelt leiad kõige operatiivsemat ja adekvaatsemat infot tulevaste ja plaanitavate BB Ürituste kohta.

Selles serveris paiknevad ka möödunud ürituste veebilehtede arhiivid ning üritustega seotud pildid, meenutused, muljed, mõtted või lingid nendele.


Here you can find the most up-to-date information about forthcoming BB Events. Majority of this information is in Estonian.

This server also hosts archived web pages and pictures, memoirs, stories, opinions about past events or corresponding links are collected here.


Ajaloolised materjalid ei teki siia päris iseenesest. Oodatud on kõik kaastööd kirjalikus või pildilises vormis. Samuti ei pretendeeri allakirjutanu kogutud ja ettevalmistatud materjal absoluutsele tõele ning teretulnud on kõik vigade parandused ja täiendused, mis puudutavad allakirjutanu sulest pärit materjale siin serveris.

Tarmo Mamers, november 1999
tarmo¤pobox.com

© 1995-2017 Tarmo Mamers. All rights reserved.